Ibrand

Kiến thức từ A-Z về bệnh ung thư thận

22/08/2019

Không phải là loại ung thư phổ biến nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn muộn tỷ lệ tử vong nếu mắc ung thư thận cũng rất cao. Ngược lại nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ bệnh...