Khách Hàng Trải Nghiệm

Bệnh nhân ung thư trong và sau xạ trị và hóa trị đã sụt cân nhanh chóng, có những bệnh sụt hàng chục kg chỉ trong vòng vài tháng điều trị liên tục.

vì vậy dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư có vai trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh ung thư kể từ khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh.

Ngoài ra nâng cao miễn dịch cho bệnh nhân lúc này là điều cần thiết. Tokyo Res 1000 – liệu pháp chuyên biệt về miễn dịch đang được người bệnh trên toàn quốc đón nhận một cách tích cực. Rất nhiều người bệnh sử dụng cảm nhận được sự hiệu quả của sản phẩm.