Phụ nữ có thai và cho con bú có sử dụng được sản phẩm hay không? Trẻ em bị ung thư có sử dụng được không? Khi sử dụng sản phẩm Tokyo Res 1000 có cần kiêng kị gì không?

Người gửi: Nguyễn Danh Thái (Danhthai9xx@gmail.com)

Câu hỏi: Thưa chuyên gia tôi xin hỏi sử dụng sản phẩm Tokyo Res1000 phụ nữ có thai cho con bú và trẻ em có sử dụng được hay không ? Nếu sử dụng có an toàn hay không ? Khi sử dụng sản phẩm có kiêng kị gì không ?

Xem trả lời