Nghiên cứu khoa học về nấm miễn dịch

Đã có các công trình nghiên cứu khoa học của Nhật Bản về Nấm miễn dịch. Đặc biệt Nấm miễn dịch Sparassis crispa – hỗ trợ chống lại ung thư đến từ Nhật Bản.

Những năm trước đây, bị ung thư đồng nghĩa với việc lĩnh án tử. Công cuộc đấu tranh chống ung thư vô cùng gian khổ, đau đớn, tốn nhiều tiền của, công sức của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Chính vì thấu cảm với những nỗi niềm đó, các nhà khoa học Nhật Bản đã dày công nghiên cứu và đưa ra vũ khí mới hỗ trợ chống lại ung thư của một loại nấm có tên khoa học là Sparassis crispa, hay còn gọi là Hanabiratake.