Nghiên cứu Tiền lâm sàng trên bệnh nhân ung thư

Đã có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân ung thư. Đó là nghiên cứu về Betaglucan. Trong đó betaglucan 1-3. hoạt chất làm thay đổi phản ứng sinh học, nó là hoạt chất kích hoạt hệ miễn dịch tự thân. và đây là mối quan hệ của tế bào miễn dịch và tế bào ung thư.

Trong danh mục sẽ trình bày chi tiết về Các công nghiên cứu khoa học  Betaglucan 1-3 với hệ miễn dịch, tế bào ung thư. Để từ đó ứng do các thành tựu khoa học này vào việc điều chế sản phẩm tokyo res 1000 – Liệu pháp chuyên biệt về miễn dịch cho bệnh nhân ung thư