Chính sách bảo mật

Gii thiu

Trang thương mại điện tử Minh Ngọc Medical (sau đây gọi là “Minh Ngọc Medical”) chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các thông tin mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi thông qua việc đặt mua sản phẩm và sử dụng Minh Ngọc Medical, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của bạn trên Minh Ngọc Medical như: tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại, vị trí, câu hỏi, bình luận chia sẻ, tìm kiếm, hoạt động mua hàng… (sau đây gọi là “Thông Tin Khách Hàng”). Chúng tôi cam kết sử dụng, chia sẻ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng theo đúng quy định pháp luật và quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này.

Mc đích và phm vi s dng Thông Tin Khách Hàng

 • Xử lý, thực hiện đơn hàng và các giao dịch của bạn trên Minh Ngọc Medical;
 • Giới thiệu các hàng hóa, dịch vụ có thể phù hợp với bạn;
 • Quảng cáo, cập nhật những thông tin mới nhất về hàng hóa dịch vụ, về các chương trình khuyến mại và về các quy định liên quan đến Minh Ngọc Medical;
 • Thực hiện các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến khách hàng;
 • Thống kê, phân tích nhằm cải thiện dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp (nếu có) liên quan đến việc sử dụng Minh Ngọc Medical;
 • Các mục đích khác sau khi được cập nhật và thông báo tới bạn trước khi áp dụng.

Cam kết bo mt Thông Tin Khách Hàng

 • Minh Ngọc Medical cam kết chỉ thu thập, chia sẻ và sử dụng Thông Tin Khách Hàng phù hợp Chính sách bảo mật thông tin này và phù hợp quy định pháp luật;
 • Minh Ngọc Medical cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng, không chia sẻ, tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các Công Ty Liên Kết;
 • Bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật sẽ được thông báo và cập nhật trên Minh Ngọc Medical;
 • Các bình luận, chia sẻ và thông tin công khai của bạn trên Minh Ngọc Medical như tên tài khoản, các bình luận, chia sẻ… có thể được tìm thấy, dẫn chiếu và/hoặc lưu giữ tại các các bộ máy tìm kiếm của bên thứ ba như Google, Bing, Yahoo… Việc sử dụng các thông tin công khai của bạn từ các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này; và
 • Trường hợp bạn không muốn Minh Ngọc Medical tiếp tục lưu trữ Thông Tin Khách Hàng, bạn vui lòng gởi email yêu cầu đến chúng tôi theo địa chỉ: cskh@Minh Ngọc Medical.com.vn. Chúng tôi cam kết xóa toàn bộ thông tin có liên quan ngay sau khi nhận được email yêu cầu xóa thông tin từ bạn.

Thi gian và địa đim lưu tr Thông Tin Khách Hàng

 • Thông Tin Khách Hàng có thể được lưu trữ lâu dài trên Minh Ngọc Medical trừ khi bạn gởi email yêu cầu xóa bỏ toàn bộ Thông Tin Khách Hàng trên Minh Ngọc Medical.
 • Thông Tin Khách Hàng sẽ được lưu giữ tại các máy chủ, trung tâm dữ liệu do Minh Ngọc Medical sở hữu hoặc thuê lại từ bên thứ ba.