Cấp phép của Bộ Y tế cho Tokyo Res 1000

  • Triệu Đức Thắng
  • 2022-05-12
  • Cấp phép của Bộ Y tế cho Tokyo Res 1000 ?

  • Tokyo Res 1000 đã được bộ Y Tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Các bài viết khác
  • Triệu Đức Thắng
  • 2022-05-12
  • Tokyo Res 1000 có an toàn không, sử dụng lâu dài có vấn đề gì không?